Beksan Pamungkas Manggaladibya

Deze dans beeldt de psychologie van een individu uit in de strijd met zichzelf. De oorsprong en choreografie van deze moderne dans dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

De laat­ste strijd

De dans Pamungkas Manggaladibya is oorspronkelijk een solo wirèng dans gecomponeerd door de choreograaf Bapak Ngaliman in 1972. De gevechtsattributen zijn een kris en dadhap (elleboog schild). Een belangrijk kenmerk van wirèng dansen is lumaksana, het gestyleerd vooruit lopen op de noten van de gamelan muziek, dat afgeleid is van het ceremonieel gevecht tijdens processies.

Ie­der­een moet ve­le keu­zes ma­ken tij­dens zijn le­ven en komt vaak in zelf­con­flict en te­gen­strij­dig­heid. Als op­los­sing hier­op be­vecht men vaak zich­zelf in plaats van het pro­bleem op te los­sen. Na een lan­ge strijd ziet men uit­ein­de­lijk de op­los­sing waar­door men rust en vre­de vindt.

VideoEvenementen met Beksan Pamungkas Manggaladibya Selecteer type dans Selecteer aantal personen