Beksan Karna Tinanding

In deze ceremoniële dans wordt een fragment uit het Mahabharata epos uitgebeeld en wel uit de laatste en langdurige oorlog tussen de Pandawa de Kurawa familie.

De dood van Karna: Pandawa’s en Kurawa’s.

In de dans vecht de hoofdfiguur Karna, van de laaghartige Kurawa familie, tegen de machtige Arjuna van de edele Pandawa familie.

Het gevecht kent echter een boeiende voorgeschiedenis. Arjuna en zijn vier broers vormen samen de Pandawa broeders en zijn allen geboren door tussenkomst van de goden. Zij zijn dus halfgoden. Hun vader was door de goden vervloekt: hij mocht geen kinderen verwekken. Hun moeder wendde zich met spreuken tot de goden. Voordat zij met de vader huwde, had zij zich reeds tot de god Surya gewend en een zoon gebaard, Karna. Hij werd uit haar oor geboren, vandaar de naam Karna wat oor betekent. Karna was dus een buitenechtelijk kind.

Hoewel Karna een edel karakter bezat en zich tot de Pandawa-tak voelde behoren, werd hij door zijn halfbroers (de Pandawa’s) niet opgenomen. Karna was daardoor genoodzaakt zijn toevlucht te nemen naar de rivaliserende Kurawa tak.

Gevecht

Volgens een voorspelling kon Karna pas in de Pandawa kring worden opgenomen nadat hij een duel zou aangaan met Arjuna, zijn halfbroer. Pas in het allerlaatste en bloederige gevecht tussen de Pandawa’s en Kurawa’s, de zogenaamde Bharata-Yuda, komt het tot een treffen tussen de twee halfbroers.

Karna was in het geheel niet de mindere van Arjuna. Hij was echter bij voorbaat ten dode opgeschreven, omdat Arjuna door zijn vermaande pijl en boog onoverwinnelijk was. In een hevig en lang gevecht waarbij diverse soorten wapens werden gebruikt, werd Karna getroffen door Arjuna’s pijl en stierf.

Arjuna en de hele Pandawa familie voelden geen overwinning. Er heerste verdriet en rouw omdat men uiteindelijk een Pandawa had gedood. Karna werd daarop postuum in ere hersteld.

Evenementen met Beksan Karna Tinanding Selecteer type dans Selecteer aantal personen