Beksan Srimpi Manggalaretna

De koninklijke aanvoerder' Deze gedanste legende vertelt het verhaal van de schepping van de vier windstreken gerepresenteerd door hemelse nymfen door de God Brahma.

Op zee worden zij geschapen en wiegen na hun schepping zachtjes met de golven mee. Elke nymf symboliseert een windstreek. Waar Brahma ook keek, hij zou altijd een van de hemelse nymfen om hem heen hebben. Brahma genoot van de dansen die zijn nymfen voor hem in harmonie uitvoerden.

De Manggalaretna is een symbolische dans die een gevecht uitbeeldt waarin vier aanvoerders zich bedienen van de keris (dolk) en de dadap (wapenschild). Zoals tegenpolen een lijn en een front vormen, zo vecht ieder windstreek met haar naaste: het noorden met het oosten, het zuiden tegen het westen. Uiteindelijk vecht het noorden tegen het westen en het zuiden tegen het oosten, maar moet het oost-west front het uiteindelijk afleggen.

In veel culturen is de noord-zuid lijn een zeer belangrijke uitlijning. Zo zijn veel middeleeuwse kerken noord-zuid uitgelijnd, zo ook de pyramides van Egypte en Mexico, maar ook de Borobudur en vele oude gebouwen en tempelcomplexen. De Manggalaretna laat zien dat de noord-zuid lijn een hele krachtige lijn is die overal terug te vinden is omdat de meest krachtige energieen zich langs de noord-zuid lijn bevinden.

Twee van hen, het oosten en het westen, worden getroffen en vallen dood neer. De overgebleven twee strijders, het noorden en het zuiden, de winnaars en de meest krachtige combinatie, beginnen aan een overwinningsdans. Tijdens deze overwinningsdans ontwaken de twee gesneuvelde strijders, want ook zij zijn nodig voor de instandhouding van het evenwicht, en gevieren beëindigen zij de Manggalaretna.

VideoEvenementen met Beksan Srimpi Manggalaretna Selecteer type dans Selecteer aantal personen