10e editie Concert Gamelan en Dans in het KHL Cafe

Amsterdam · 22 nov 2015 :linkattrs: Het tweede lustrum oftewel de 10e editie van Concert Gamelan en Dans was dit jaar op zondag 22 november 2015. We hebben voor deze 10e editie een paar culturele verrassingen getoond! Dans, Gamelan muziek en Wayang Kulit door dalang Mas Darsono! We­gens de gro­te druk­te in de af­ge­lo­pen paar ja­ren, heb­ben we be­slo­ten ons eve­ne­ment in een an­de­re ruim­te te or­ga­ni­se­ren. Het KHL café een paar hon­derd me­ter ver­der­op en dich­ter bij de tram­hal­te. Het adres is Oos­te­lij­ke Han­dels­ka­de 44, 1019 BN Am­ster­dam. == Dansprogramma . link:../../dansen/eko-prawiro[Eko Prawiro] - Riciani Belfor en Mike Wardi . link:../../dansen/gambyong-pangkur[Gambyong Pangkur] - Ingrid Sastro, Anelicia Sadiroon, Rosminie van Schie en Sandra Martowisastro . link:../../dansen/srimpi-manggalaretna[Srimpi Manggalaretna] - Monique vd Broek, Monique Smits, Ivy Natthoe en Intan Overwijn

Video afspeellijst

Foto-album

Bekijk foto's op Google Photos