Beksan Pangkur Angleng Lomboh

Dit is een traditionele Surinaams / Javaanse dans. Oorspronkelijk uit Oost-Java, Indonesië en verder ontwikkeld in Suriname.

De dans Pang­kur Angleng Lom­boh, de wel­koms­dans - N­am­pa dayo­h, is de naam van zo­wel de dans als de ga­me­lan be­ge­lei­ding in Su­ri­na­me bij een Lu­druk op­voe­ring. Soms zingt de dan­se­res ook waar­bij ze de vier wind­rich­tin­gen ge­bruikt (noord, oost, zuid en west) om de gas­ten te be­groe­ten.

VideoEvenementen met Beksan Pangkur Angleng Lomboh Selecteer type dans Selecteer aantal personen