Richtlijnen Javaanse Dansen

Hier lees je over enkele richtlijnen die wij toepassen in onze dansoefeningen. Deze richtlijnen zijn ten behoeve van een ieder die de Javaanse danskunst beoefent en een warm hart toedraagt.

Een ieder die de Javaanse danskunst beoefent zal altijd een goede verzorging van het lichaam vooropstellen, zoals:

  1. de lichamelijke verzorging,

  2. de verzorging van de huid van het lichaam en gezicht,

  3. zijn/haar gezondheid in acht nemen/bevorderen.

Verder zal de dansbeoefenaar buiten de lessen om veel dansoefeningen houden (alleen of in groepsverband) om de noodzakelijke soepelheid (keluwesan) te verkrijgen of te bevorderen.

Naast het onthouden van de volgorde der dansbewegingen is het noodzakelijk zich in te kunnen leven in de rol die men uitbeeldt, zowel in beweging, ritme als mimiek. Zeker in een opvoering als een sendratari is noodzakelijk:

  1. de juiste uitvoering van de dansbewegingen

  2. beheersing van het ritme

  3. de inleving in de gemoedstoestand/sfeer van elke gebeurtenis/scene zoals bv. droevig, vrolijk, woede, liefde, verlegenheid, ingetogenheid, neutraal e.d.

Op het podium dient de danser zijn eigen ik van zich af te kunnen zetten en het karakter van de uit te beelden rol aan te nemen, zijn schroom of terughoudendheid opzij te zetten alsmede de vrees om fouten te maken, uitgelachen te worden of vrees voor toeschouwers die het misschien beter weten.

Gerelateerde dansen